Преглед на публикация

Ограничена видимост на знак за Зелена зона

22
август
2014

Сигнал

Приключено в срок

Присъединени: 0

Осигурена е видимостта на знака, указващ началото на зона за кратковременно платено паркиране „Зелена зона“.
Благодаря Ви за подадения сигнал и проявена гражданска позиция.

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: zv7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 05.09.2014
Приключено на: 05.09.2014
При движение по бул.Славянски и завой по бул.Методи Кусев /пресечката между бул.Славянски и ул.Братя Жекови/ е поставен знак за Зелена зона, който не се вижда, тъй като пречат клоните на дърветата. Отделно знакът е сложен по неподходящ начин, което го прави труден за виждане.
Вследствие на това много коли биват закопчани без водачите им да знаят защо и разбират след това, че има знак.
 • 27
  август
  2014
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 26
  август
  2014
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 05
  септември
  2014
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 25
  август
  2014
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).