Преглед на публикация

Повреден капак на водосборен канал на пресечката на ул. Хр. Ботев и ул. Ангел Кънчев

05
февруари
2018

Сигнал

Приключено в срок

Присъединени: 0

При подобряване на метеорологичната обстановка въпросният участък ще бъде отремонтиран.

Община Стара Загора, Дирекция Строителство и инвестиции
ИН: zc7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 01.03.2018
Приключено на: 01.03.2018
Капакът (скара) на водосборен канал на пресечката на ул. Хр. Ботев и Ангел. Кънчев е изкривен и при преминаване на МПС-та се чува силно тракане. Това е проблем през нощта, когато тракането се чува особено силно. Скарата е перпендикулярна на ул. Ангел Кънчев и е от южната страна на кръстовището. Възможно е обекта да е в гаранция, тъй като ремонта на А. Кънчев бе миналата година.
 • 01
  март
  2018
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 15
  февруари
  2018
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.
 • 05
  февруари
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 05
  февруари
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).