Преглед на публикация

Инфорационно обслуждане на община Стара Загора

11
май
2017

Въпрос

Просрочено с 20 дни

Присъединени: 0

С искането е заявен достъп до информация на колко и кои медии – печатни, електронни и интернет-медии Община Стара Загора плаща за информационно обслужване и реклама. Предвид характера на търсената информация и факта, че е заявено искане за информация, която част от условия по конкретни договори с лица, различни от Община Стара Загора, следва да се съобрази приложимостта на правилата за достъп до обществена информация, вкл. императивното изискване за осигуряване защитата интересите на трети лица.
Исканата информация не подлежи на предоставяне по настоящия ред и във формата, в който е направено искането.

Община Стара Загора, Секретар на община
ИН: ya7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 01.06.2017
Приключено на: 21.06.2017
На колко и кои медии-печатни, електронни и интернет-медии община Стара Загора плаща за информационно обслужване и реклама и каква е общата сума, платена за последните две - 2015 и 2016 година.
 • 21
  юни
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 19
  май
  2017
  Община Стара Загора назначи Секретар на община към тази публикация.
 • 15
  май
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 15
  май
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).