Преглед на публикация

кой издава карта за паркиране на инвалиди

31
август
2017

Въпрос

Просрочено с 7 дни

Присъединени: 0

Карти за преференциално паркиране на хора с трайни увреждания, жители на община Стара Загора, се издават от Кмета на Общината, като условията са указани в чл.47 на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора.
За по-подробна информация можете да се обърнете към Бояна Делева-Началник отдел „Транспорт“ с телефон за връзка: 042/614606 или Таня Калинкова, тел: 042/614665. Информация можете да получите и в Община Стара Загора, Информационен център, гише №5/6.

Община Стара Загора, Дирекция Гражданско състояние
ИН: xf7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 06.10.2017
Приключено на: 13.10.2017
Аз съм инвалид с трайно увреждане на двигателният апарат. Имам решение на ТЕЛК .Към кого да се обърна?
 • 13
  октомври
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 13
  септември
  2017
  Община Стара Загора назначи Дирекция Гражданско състояние към тази публикация.
 • 01
  септември
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 01
  септември
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).