Преглед на публикация

Ръководство за подаване на заявления за първи клас

09
май
2017

Въпрос

Просрочено с 20 дни

Присъединени: 2

Информацията относно кандидатстването за постъпване в първи клас е предварително публикувана на сайта на Община Стара Загора в раздел „Образование“.
На 15.05.2017 г. иконата за прием ще води към сайта за регистрация на заявления.

Община Стара Загора, Отдел Образование, младежки дейности и спорт
ИН: xa7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 01.06.2017
Приключено на: 21.06.2017
На 15.05 от 10:00 ч. предстои отваряне на електронната система за подаване на заявления за първи клас. Ще се бъде ли качено публично ръководство за попълването на заявлението онлайн? До скоро имаше такова, но след публикуването на новите критерии не виждам да има и ръководство. Откъде ще става достъпът до системата - от иконката за прием на първа страница ли? Какви документи и данни ще е необходимо да се подготвят за подаване на заявлението?
 • 21
  юни
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 19
  май
  2017
  Община Стара Загора назначи Отдел Образование, младежки дейности и спорт към тази публикация.
 • 10
  май
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 10
  май
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).