Преглед на публикация

Сметосъбиране във вилна зона Баритна мина

12
януари
2018

Въпрос

ИН: wc7
Статус: Пренасочено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -6 дни (17.01.2018)
Здравейте, от отговора
"Района на местност "Баритна мина" не е включен като район, за който Община Стара Загора ще предоставя услуги по организирано сметосъбиране и сметоизвозване през 2017, както и през 2018 г., съгласно Заповед №10-00-2149/25.10.2017г. на кмета на Община Стара Загора.
Собствениците на застроени имоти в такива райони дължат такса за използване на депо за битови отпадъци и за поддържането на териториите за обществено ползване, а на незастроените имоти само такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване /чл. 11, ал. 3 НОАМТЦУ във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗМДТ/." разбирам, че "Собствениците на застроени имоти в такива райони дължат такса за използване на депо за битови отпадъци". Къде се намира най-близкото такова депо?
 • 12
  януари
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 12
  януари
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).