Преглед на публикация

Повредено асвалтово покритие вследствие ремонт

08
август
2018

Сигнал

ИН: vl7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -61 дни (12.10.2018)
Планирано за приключване: 12.10.2018
Повече от 3 седмици след ремонт, най-вероятно от ВИК е изкопан асвалта и част от пешеходната пътека на кръстовището на бул. "Патриах Евтимий" и ул. "Княз Борис I". Дупката е покрита с едър чакъл, който от автомобилите се е разпилял по цяло платно и хвърчи чак на тротоара след преминаващите автомобили. Има голяма вероятност отхвърчащите парчета- чакъл да удари човек, който върви на тротоара. А тези които минават по пешеходната пътека вървят върху чакъл.
 • Действие
  август
  2018
  30
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.

  Планирано за приключване: 12.10.2018

 • 08
  август
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 08
  август
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).