Преглед на публикация

Поставен билборд без съгласие

12
юни
2017

Сигнал

Просрочено с 26 дни

Присъединени: 0

Рекламното пано, поставено на жилищна сграда с административен адрес: „Димитър Подвързачов“ № 11, притежава пълна проектна документация съгласно изискванията на ЗУТ и е поставено след надлежно издадено разрешение от Община Стара Загора.
Между живущите в жилищната сграда и собственика на рекламно-информационния елемент е сключен договор за месечен наем след проведено общо събрание на 21.03.2016 г. В Община Стара Загора към представената проектна документация е приложено нотариално заверено копие от съгласието на собствениците.
Фирма „Виденов груп“ ЕООД е уведомена да приведе съоръжението в изправност и всички проблеми ще бъдат отстранени в най-кратък срок.

Община Стара Загора, Звено Наеми и рекламна дейност
ИН: vb7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.07.2017
Приключено на: 02.08.2017
Искам да съобщя за поставен билборд на блока ни на адрес Димитър Подвързачов 11,без предварително уведомяване за монтирането му и без съгласието ни също.Мотивът ми за оплакване е следствието от поставянето,което е непрестанен шум наподобяващ скърцане,на моменти пляскане и при силен вятър с дъжд нетърпимо тракане.Стената,на която е сложен ни е спалнята и е невъзможно да се спи спокойно.Считам че е редно предварително да се поиска мнение от засягащите страни и етажи преди да се монтират съоръжения.Въпросната фирма поставила билборда е многократно привикана да поправи и затегне билборда,да прегледа проблема,но не се е ангажирала до сега да свърши нищо от това.Искането ми е демонтиране и разваляне на договор или каквото там е подписано по гореспоментатите причини.
Благодаря предварително
 • 02
  август
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 19
  юни
  2017
  Община Стара Загора назначи Звено Наеми и рекламна дейност към тази публикация.
 • 13
  юни
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 13
  юни
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).