Преглед на публикация

Относно, опасната пешеходна пътека на "Славянски" 2

22
юни
2014

Предложение

Приключено в срок

Присъединени: 0

Община Стара Загора провежда активна политика по изпълнението на мерки за безопасност на движението. Мерките включват изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, полагане на червено-бял структурен студен пластик на пешеходни пътеки, подмяна на стари и монтаж на нови пътни знаци. На територията на град Стара Загора функционират 38 бр. светофарни уредби, всяка от които е снабдена с пешеходни секции. През изминалите две години са изградени 2 бр. нови светофарни уредби на натоварени кръстовища, рециклирани са 4 бр. съществуващи светофарни уредби. Също така са изградени са 3 бр. светофари тип „Бягащ пешеходец“ пред магазин „Зора“, на ул. „Димчо Стаев“, южно от бул. „Цар Симеон Велики“, както и на бул. „Св. Патриарх Евтимий“. С оглед обезопасяване на пешеходни пътеки, като допълнителна мярка на част от тях са монтирани светлинни соларни пътни знаци. С оглед възпрепятстване на нерегламентирано паркиране на автомобили, на множество тротоари по натоварени улици са поставени антипаркинг съоръжения и пешеходни парапети.
В случай, че в писмото си визирате изграждането на пешеходни светофари със заявка от пешеходец, Вашето предложение ще бъде разгледано на Комисия по безопасност на движението при Община Стара Загора.
Относно предложението Ви за обезопасяване на пешеходната пътека, източно от кръговото кръстовище на бул. „Славянски“, следва да Ви уведомя, че същото бе разгледано на Комисия по безопасност на движението, чието становище е отрицателно. Законовите разпоредби изключват регулирането със светофарни уредби на кръстовища с кръгово движение. Предвид факта, че цитираното кръгово кръстовище е обезопасено чрез необходимата вертикална и хоризонтална маркировка, изграждането на повдигната пешеходна пътека в непосредствена близост, е нецелесъобразно.
Община Стара Загора напомня, че за да бъде безопасно движението по улици, пешеходни зони, велоалеи и др. следва всички участници в движението да спазват разпоредбите в Закона за движение по пътищата, които касаят както шофьорите на ППС, така и пешеходците.
Благодаря Ви за проявената гражданска позиция.

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: vZ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 08.07.2014
Приключено на: 08.07.2014
Здравейте!
Във връзка с мои сигнали на хартиен носител към Община Стара Загора, както и такива до е-платформата с номера 447, l47 и zV7, включая и сигнала ми до ОД на МВР, ви уведомявам, че не ме удовлетворява решението, което предлагате по този проблем.
МВР прехвърля топката към вас, а вие обратно към тях... И така до безкрай.
В тази връзка ви питам: ЗАЩО НЯМА НИТО ЕДИН ПЕШЕХОДЕН СВЕТОФАР В ГРАД СТАРА ЗАГОРА?!?
Ако това ще бъде по-ефективно решение на този дългогодишен проблем, защо не се приложи? Благодаря!
 • 08
  юли
  2014
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 02
  юли
  2014
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 02
  юли
  2014
  Община Стара Загора премахна Дирекция Строителство и инвестиции от тази публикация.
 • 01
  юли
  2014
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.
 • 26
  юни
  2014
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 25
  юни
  2014
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).