Преглед на публикация

Опасни клони - за окастряне

17
май
2018

Сигнал

Просрочено с 26 дни

Присъединени: 0

Във връзка със сигнала Ви за наличие на сухи клони и клони, опиращи се в източната фасада на жилищната сграда на ул.“Боруйград“№10, гр.Ст.Загора, Ви уведомявам че ще бъде издадено предписание до звено „Озеленяване и комунални дейности“ за съкращаване на короните на дървета, намиращи се на гореописаното място.

Община Стара Загора, Звено Чистота
ИН: vW7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.06.2018
Приключено на: 11.07.2018
На пресечката на ул "Цар Иван Асен II" и "Боруйград" (източно от блока на Боруйград 10) клоните на дърветата са за окастряне. Има изсъхнали от тях. Дървететата не са подрязвани от 2 години и клоните се урдят в прозорците на блока и са толкова ниско над тротоара, че пречат на пешеходците. Моля спешно да се вземат мерки за подрязване на клоните.
 • 11
  юли
  2018
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 21
  май
  2018
  Община Стара Загора назначи Звено Чистота към тази публикация.
 • 21
  май
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 21
  май
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).