Преглед на публикация

Екологично

13
ноември
2013

Въпрос

Приключено в срок

Присъединени: 3

Поради прекратен договор по вина на фирмата изпълнител на територията на Община Стара Загора не действаше система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. В момента има сключен договор за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали. До няколко дни започва разполагане на основните елементи от системата. На официалната интернет страница на Общината (http://www.starazagora.bg/) ще бъде публикувана актуална информация за местонахождението на точките за разделно събиране.

Община Стара Загора, Отдел Екология и земеделие
ИН: u77
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 22.11.2013
Приключено на: 21.11.2013
Здравейте,
бих искала да попитам защо бяха премахнати цветните контейнери за разделно изхвърляне на битовите отпадъци?
 • 21
  ноември
  2013
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 15
  ноември
  2013
  Община Стара Загора назначи Отдел Екология и земеделие към тази публикация.
 • 13
  ноември
  2013
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 13
  ноември
  2013
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).