Преглед на публикация

Пропадане на ул. Захари Зограф 18 кв. Кольо Ганчев

31
януари
2018
ИН: tc7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 10 дни (01.03.2018)
Планирано за приключване: 01.03.2018
На ул. Захари Зограф 18 в кв. Кольо Ганчев контейнерът за отпадъци може да пропадне в образувалата се яма след дейности по включване на живеещите по тази улица в канализационната система.
 • Действие
  февруари
  2018
  15
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.

  Планирано за приключване: 01.03.2018

 • 31
  януари
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 31
  януари
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).