Преглед на публикация

Контейнери за смет

13
октомври
2018

Сигнал

Просрочено с 108 дни

Присъединени: 0

При извършена проверка от служители на Община Стара Загора се установи, че контейнерът за събиране на битови отпадъци тип "Бобър" на адрес: ул."Капитан Никола Андреев" N17 е повреден и в последствие взет за подмяна от служители на фирмата, с която Община Стара Загора има сключен договор за осъществяване на дейностите по сметосъбиране на територията на Общината.

Извиняваме се за голямото закъснение на отговора ни.
Благодарим Ви за подадения сигнал.

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: rt7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 30.11.2018
Приключено на: 18.03.2019
На ул. Капитан Никола Андреев 17 има разположени 3 контейнера, единия от които вече 2 седмици е паднал на земята. Всеки ден минават да почистят другите, но никой не вдига падналия. Не е счупен, колелата му са здрави и не виждам причина защо работниците не полагат труд да го вдигнат.
 • 18
  март
  2019
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 30
  октомври
  2018
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 15
  октомври
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 15
  октомври
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).