Преглед на публикация

Невъзможност за паркиране

26
март
2017

Сигнал

Просрочено с 4 дни

Присъединени: 0

На кръстовището на ул. "Граф Игнатиев" и ул. "Ст. Караджа" не е допустимо да има паркоместа заради пешеходните пътеки и пътните знаци - това важи за север и юг на кръстовището.
При следващи ремонти по ул. "Ст. Караджа" на север от кръстовището с ул. "Граф Игнатиев" ще бъдат предвидени за изграждане нови паркоместа.

Община Стара Загора, Дирекция Строителство и инвестиции
ИН: ra7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 21.04.2017
Приключено на: 25.04.2017
През изминалата седмица започна ремонт на тротоарите на ул."Граф Н.игнатиев" №№ 36 и 38.
От северната страна и по продължение на цялата дължина е предвидено изграждане на тревни площи,които ще направят невъзможно ползване на местата за паркиране от страна на ул."Ст.караджа"
Единствена възможност остава от към ул."Граф Игнатиев" но същата е заета през по-голяма част от светлата и тъмна част на денонощието от други паркирани автомабили,пребиващи като пациенти или клиенти на намиращите с в непосредствена близост Мед.център"Св.Лука",Ветеринарна клиника,Приемна на РИ,други кабинети на общопрактикуващи лекари,търговски заведения,Парк Пиперка,бензиностанция,офиси и др.
По-удачно би било възстановяване на тревните площи или преместването на плануваните такива,на предишното им място ул."Граф Н.Игнатиев" № 42
 • 25
  април
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 03
  април
  2017
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.
 • 29
  март
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 29
  март
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).