Преглед на публикация

пропаднала част от улица

12
март
2017

Сигнал

Просрочено с 5 дни

Присъединени: 0

Разкопания участък на улица "Георги Кюмюрев", за който сигнализирате е в следствие на отстраняване на авария на ВиК мрежата. Възстановяването на асфалтовата настилка е ангажимент на "ВиК Стара Загора" ЕООД.
Община Стара Загора сигнализира горецитираното дружество за необходимостта от предприемане на спешни мерки по възстановяване на уличното платно.

Община Стара Загора, Дирекция Строителство и инвестиции
ИН: qQ7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 29.03.2017
Насипан изкоп по средата на ул. Георги Кюмюрев, между Поп Богомил 8 и Кюмюрев 22 (детска градина) - да се асфалтира или да се насипе с инертен материал че пак се е заформил трап дълбок - ще сме благодарни..
 • 29
  март
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 13
  март
  2017
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.
 • 13
  март
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 13
  март
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).