Преглед на публикация

Изоставена кола.

12
октомври
2018

Сигнал

Просрочено с 95 дни

Присъединени: 0

Инспектори от звено „Инспекторат“ са извършили проверка на място. При проверката е установено следното:
Видно от стикера за проверка на техническата изправност на автомобил Мерцедес с рег. № В 7134 РН, определената дата за следващ преглед е месец март 2018г.
Съгласно т.8 във връзка с т.7 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора, излязло от употреба моторно превозно средство, е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, отговарящ на едно или повече от следните условия:
а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;
б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
в) изоставено регистрирано МПС - излязло от употреба моторно превозно средство, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.
Предвид гореизложеното, л.а. Мерцедес с рег. № В 7134 РН няма статут на излязло от употреба моторно превозно средство и в този смисъл не са налице основания за иницииране на производство по чл.47 и сл. от Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора.
Автомобилът не е паркиран в нарушение на изискванията на Закона за движение по пътищата.
Община Стара Загора Ви благодари за подадения сигнал и проявената позиция при разрешаване на проблемите на града.

Община Стара Загора, Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи
ИН: pt7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 30.11.2018
Приключено на: 05.03.2019
Уведомявам Ви, че на общински терен с административен адрес: гр. Стара Загора, кв. Казански бл.22 има постоянно паркирано МПС марка Мерцедес, с рег. № В7134РН, което в продължение на повече от година не е премествано.
 • 05
  март
  2019
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 30
  октомври
  2018
  Община Стара Загора назначи Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи към тази публикация.
 • 12
  октомври
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 12
  октомври
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).