Преглед на публикация

заслон на спирка

23
март
2017

Въпрос

Просрочено с 5 дни

Присъединени: 0

Спирка „Радост“ ще бъде включена при възлагане на изграждането на заслони на спирки, на които към момента липсват заслони или същите са в лошо състояние.
Монтажните работи ще бъдат осъществени при осигуряването на необходимите за това средства.

Община Стара Загора, Дирекция Строителство и инвестиции
ИН: pa7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 21.04.2017
Приключено на: 26.04.2017
Ще бъде ли поставен заслон на спирка "Радост"- Западната страна на Бул"Св,латриарх Евтимий" в Кв,"К,Ганчев"?
 • 26
  април
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 03
  април
  2017
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.
 • 27
  март
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 27
  март
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).