Преглед на публикация

Разделно събиране има ли смисъл

10
септември
2017

Сигнал

Просрочено с 7 дни

Присъединени: 1

Системата за разделно събиране на отпадъци на територията на Община Стара Загора е изградена и се обслужва безвъзмездно от Организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екоколект“ АД по силата на сключен договор с Община Стара Загора. Съгласно клаузите на този договор и съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците в цветните контейнери следва да се поставят само рециклируеми материали хартия, картон, пластмаса и метални и стъклени опаковки. Практиката на експлоатация на системата през годините показва, че в тези контейнери гражданите изхвърлят освен рециклируеми отпадъци и голямо количество смесени битови такива, което прави неефективна системата и значително влошава качеството на събраните рециклируеми материали. Една от мерките, които бяха приложени с цел подобряване на ефективността беше замяната на контейнерите тип Ракла с нови контейнери тип Иглу, при които отворът за поставяне на отпадъци е ограничен и изисква повече усилия от страна на гражданите при изхвърлянето им. Предимствата на новите контейнери са безспорни по отношение на тяхното предназначение: предпазват събраните отпадъци от замърсяване при валежи; предотвратяват обратното изнасяне на вече събраните отпадъци; намалява се възможността за поставяне в контейнерите на обемни, строителни и битови отпадъци.
На цитираната от вас точка от системата за разделно събиране недобросъвестни граждани нерегламентирано са изхвърлили отпадъци извън контейнерите и по този начин площадката е замърсена с отпадъци. Поради технически проблеми с транспортиращите автомобили на обслужващата контейнерите фирма през изминалите две седмици, графикът за почистване на контейнерите беше нарушен. Вашият сигнал е изпратен на фирмата оператор и е отправено предписание за предприемане на коригиращи действия.

Община Стара Загора, Отдел Екология и земеделие
ИН: of7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 06.10.2017
Приключено на: 13.10.2017
Като човек,който иска да живее в един европейски град , на работното място си събирам отпадъчни картонени опаковки .Отивам да изхвърля едно пълно кашонче в контейнера с жълт цвят,който уж е предназначен за тази цел .Пълен до горе ,вътре се виждат и ПВЦ шишета,а долу земята е зарината с боклук.отивам до следващия и там същата картинка ,ядосах се ,че трябваше да оставя и аз моят кашон на земята. Това се случва на ул. ,,Августа Траяна над бул . Патриарх Евтимий .Кой отговаря за разделното събиране и има ли смисъл ,като не се почистват редовно. Струва ми се ,че този тип контейнери не са практични.Благодаря предварително !
 • 13
  октомври
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 13
  септември
  2017
  Община Стара Загора назначи Отдел Екология и земеделие към тази публикация.
 • 11
  септември
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 11
  септември
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).