Преглед на публикация

каква е причината за големия процент забавени отговори!?

17
май
2017

Въпрос

Приключено в срок

Присъединени: 0

Както е очевидно от самия отговор, бе нужно време за извършване на проверката дали има нарушители. Нали това е част от въпроса Ви все пак. През периода от подаване (а и преди това) на сигнала Ви до ден-днешен, не са установени никакви нарушители.

Община Стара Загора, Секретар на община
ИН: oa7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 26.05.2017
Приключено на: 19.05.2017
поставих въпрос-сигнал за изсичане на дървесина и вече 5 дни се закъснява със срока за отговор (който не беше кратък-12 дни) за тези почти 2 седмици много дървесина се натовари!
 • 19
  май
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 19
  май
  2017
  Община Стара Загора назначи Секретар на община към тази публикация.
 • 18
  май
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 18
  май
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).