Преглед на публикация

Регулиране на светофар на бул. Патриарх Евтимий и ул. Христо Ботев

30
юни
2018

Сигнал

Приключено в срок

Присъединени: 0

На светофарната уредба на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Христо Ботев“ е извършена корекция във времената според възможностите на съществуващия контролер, като зеления сигнал по ул. „Христо Ботев“ е увеличен двойно.
С реализацията през настоящата на втора фаза на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“, ще се подменят съществуващите светофарни уредби и проблема ще бъде отстранен.

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: nd7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 14.09.2018
Приключено на: 14.09.2018
Предвид пренасочване на автомобилното и автобусно движение по ул. Христо Ботев, докато трае ремонта на надлеза, е необходимо регулирането на светофарната уредба намираща се на кръстовището на бул. Патриарх Евтимий и ул. Христо Ботев съобразно създадената нова организация на движение и увеличен трафик, а именно - даване на приоритет и увеличаване времетраенето на зеления сигнал по направление на ул. Христо Ботев. След затваряне на надлеза и пренасочване на движението, почти целодневно в делничен ден опашката от превозни средства стига до кръстовището на ул. Христо Ботев и ул. Любен Каравелов, а в сутрешните и вечерни пикчасове до кръстовището на ул. Христо Ботев и ул. Ангел Кънчев.
 • 14
  септември
  2018
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 30
  август
  2018
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 02
  юли
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 02
  юли
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).