Преглед на публикация

ПАРКИРАНЕ ПРЕД БАНКА ДСК

11
октомври
2017

Въпрос

Просрочено с 3 дни

Присъединени: 0

Общият ред за преминаване, престой и паркиране на ППС върху улици, площади и паркинги общинска собственост са регламентирани в Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.
Пред централния клон на цитираната банка е обособена зона за кратковременно платено паркиране „Зелена зона“. Съгласно чл. 34 от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора е забранено ползването без заплащане на места за платено паркиране.
На банката е предоставено срещу заплащане едно място за паркиране за служебни нужди. Същото е обозначено със съответната пътна сигнализация.
Към настоящия момент, със Заповед на Кмета на Община Стара Загора е спряно движението на личен транспорт и МПС, извършващи транспорт за собствена сметка за срок до 10.11.2017 г., поради строително-ремонтните дейности, които се провеждат по бул. М. М. Кусев“ в участъка от ул. „Ген. Гурко“ до бул. „Славянски“.

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: nO7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 10.11.2017
Приключено на: 13.11.2017
ЗАЩО ПОНЕ НА УЛИЦАТА ПРЕД ЦЕНТРАЛНИЯ КЛОН НА БАНКА ДСК (И ДРУГИ БАНКИ), НЕ НАПРАВИТЕ ПАРКИРАНЕТО БЕЗПЛАТНО ПОНЕ ЗА ПЕРИОДА НА РЕМОНТА. ЗАЩОТО ХЕМ ТРУДНО ВЛИЗАШ В УЛИЦАТА, ХЕМ НЕ МОЖЕШ ДА СИ НАМЕРИШ МЯСТО ЗА ПАРКИРАНЕ, ХЕМ НАКРАЯ СИ ТРЪГВАШ С УДАРЕНА И ОГЪНАТА КОЛА ОТ ГОЛЕМИТЕ ДУПКИ КОИТО СА ОСТАВЕНИ МЕЖДУ НОВИЯТ ТРОТОАР И ПЪТНОТО ПЛАТНО??????
 • 13
  ноември
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 26
  октомври
  2017
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 11
  октомври
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 11
  октомври
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).