Преглед на публикация

Соларните лампи в градинката пред Арх. Хр. Димов 16 не светят

14
ноември
2013

Сигнал

Приключено в срок

Присъединени: 0

Изпратено е официално писмо до фирмата, изпълняваща соларното осветление в кв. "Железник", за отстраняване на настъпилите проблеми.
Писмото на Община Стара Загора към фирма "Елмитранс" ДЗЗД е с изходящ номер 10-01-1-12116/30.10.2013г.

Община Стара Загора, Отдел Инвестиции и управление на проекти
ИН: mN7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 27.11.2013
Приключено на: 27.11.2013
Във вътрешната част на блоковете 16 и 18 на ул. Арх. Хр. Димов има градинка, която се осветява от лампи, захранвани със соларна енергия. Напоследък забелязвам тези лампи не светят. В момента е 21:30 и лампите не светят. Наясно съм, че при по-малка светлина през деня светят по-малко, но миналата зима светеха до към 2ч през нощта, сега дори в 21:30 не светят - най-вероятно изобщо не светват.
 • 27
  ноември
  2013
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 21
  ноември
  2013
  Община Стара Загора назначи Отдел Инвестиции и управление на проекти към тази публикация.
 • 18
  ноември
  2013
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 15
  ноември
  2013
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).