Преглед на публикация

Предучилищна

13
ноември
2014

Въпрос

Приключено в срок

Присъединени: 0

За учебната 2015/2016 година приемът на деца в подготвителна група на възраст пет или шест години в училищата, се извършва в самите училища по следния ред :
• Подаване на заявление от родителите (по образец на училището).
• Записване на децата в подготвителната група – до 01.09.2015 година.
• При наличие на свободни места записването продължава до 14.09.2015 г.
Необходими документи за записване:
• Акт за раждане (копие);
• Заявление (по образец на училището).
• Лична здравна карта, имунизационен картон.
Обикновено Заявления се подават след месец март в годината прием.

Община Стара Загора, Отдел Образование, младежки дейности и спорт
ИН: mM7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 05.12.2014
Приключено на: 05.12.2014
Здравейте,
искам да попитам кога става записването на ученици в предучилищна група за прием 2015-2016 година.Благодаря ви много за отговора.
 • 24
  ноември
  2014
  Община Стара Загора назначи отдел Образование, младежки дейности и спорт към тази публикация.
 • 19
  ноември
  2014
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 05
  декември
  2014
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 16
  ноември
  2014
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).