Преглед на публикация

Частни пътни знаци!!!

август
2017
29
ИН: lf7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 15 дни (06.10.2017)
Планирано за приключване: 06.10.2017
Позволено ли е поставяне на такъв вид табели от частно лице??? Табелите са поставени срещу изхода на гараж, но от другата страна на улицата.
 • Действие
  септември
  2017
  13
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.

  Планирано за приключване: 06.10.2017

 • 01
  септември
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 01
  септември
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).