Преглед на публикация

Липса на тротоар

09
ноември
2013

Въпрос

Приключено в срок

Присъединени: 1

Ремонта на тротоара ще бъде включен за изпълнение в началото на 2014 г.

Община Стара Загора, Дирекция Строителство и инвестиции
ИН: l77
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 22.11.2013
Приключено на: 21.11.2013
Липсва тротоар по източната страна на ул"Ангел Кънчев" от ул."Христо Ботев" на север. Кога ще бъде направен?
 • 21
  ноември
  2013
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 15
  ноември
  2013
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.
 • 11
  ноември
  2013
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 09
  ноември
  2013
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).