Преглед на публикация

Сигнали за теч в подлез и падащи мазилки

11
септември
2017

Сигнал

Просрочено с 7 дни

Присъединени: 0

Община Стара Загора извърши проверка и констатира следното :
1. По бул. "Цар Симеон Велики" в частта засягаща подлеза в кв. "Три чучура" са положени дъждовна и фекална канализация, водопровод и поливна система за зелената ивица по оста на булеварда. Същите е необходимо да бъдат обследвани, за да се установи на кой от изброените подземни проводи е въпросната авария, довела до теча в подлеза и, съответно, да бъде отстранена от собственика на провода (Община Стара Загора или ВиК - Стара Загора).
2. Относно падащата мазилка от терасите на жилищна сграда с административен адрес кв. "Три чучура - юг" бл. 54, следва да бъде приложен ЗУЕС (закон за управление на етажната собственост), тъй като сградата е в режим на етажна собственост.
Проверката е констатирала извършен ремонт на западните тераси на жилищната сграда. Аналогично на тях е необходимо да се извърши ремонт и на проблемните.

Община Стара Загора, Дирекция Строителство и инвестиции
ИН: kf7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 06.10.2017
Приключено на: 13.10.2017
Здравейте, от 6 месеца, има теч в подлеза на кв. "Три чучура", съпроводен с неприятна миризма и създаване на неудобство за пешеходците чрез прескачане на образувалите се локви. Надявам се, че в скоро време ще бъдат предприети мерки за отстраняването му.
От Блок №54 в кв. "Три чучура"-юг падат парчета мазилки, което е доста опасно, тъй като се намира близо до детска площадка и застрашава живота на децата.
 • 13
  октомври
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 13
  септември
  2017
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.
 • 11
  септември
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 11
  септември
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).