Преглед на публикация

Сигнали за теч в подлез и падащи мазилки

септември
2017
11
ИН: kf7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 15 дни (06.10.2017)
Планирано за приключване: 06.10.2017
Здравейте, от 6 месеца, има теч в подлеза на кв. "Три чучура", съпроводен с неприятна миризма и създаване на неудобство за пешеходците чрез прескачане на образувалите се локви. Надявам се, че в скоро време ще бъдат предприети мерки за отстраняването му.
От Блок №54 в кв. "Три чучура"-юг падат парчета мазилки, което е доста опасно, тъй като се намира близо до детска площадка и застрашава живота на децата.
 • Действие
  септември
  2017
  13
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.

  Планирано за приключване: 06.10.2017

 • 11
  септември
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 11
  септември
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).