Преглед на публикация

Изпразването на контейнерите на разделно събиране на отпадъци

06
октомври
2017

Сигнал

Приключено в срок

Присъединени: 0

Община Стара Загора има сключен безвъзмезден договор с „Екоколект“ АД за организиране за система за разделно събиране, транспортиране и сепариране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, образувани от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм на територията на община Стара Загора.
Съгласно договора периодичността за обслужване на цветните контейнери е:
-жълт контейнер – два пъти седмично
- зелен контейнер – при достигната запълняемост от 70 % , но най-малко веднъж на два месеца
Поради технически проблеми с транспортиращите автомобили на обслужващата фирма през изминалите седмици, графикът за почистване на жълтите контейнери от системата за разделно събиране на рециклируеми материали беше нарушен. Към настоящият момент фирмата оператор предприе коригиращи мерки за възстановяване на нормалното функциониране на системата.
Предвид гореизложеното не е на лице необходимост от промяна на графика за обслужване на контейнерите за събиране на отпадъци от опаковки.

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: iO7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 10.11.2017
Приключено на: 02.11.2017
Става въпрос за изпразването на контейнерите на разделно събиране на отпадъци, които се намират пред жилищната кооперация на ул."СВЕТА ТРОИЦА"№57.
ИЗПРАЗВАНЕТО на контейнерите Е НЕРЕДОВНО И РЯДКО. Събират се много боклуци около тях.
Контейнерите на разделно събиране на отпадъци обслужват няколко големи блока, в които живеят много хора/пренаселени са/. Наоколо има много магазини, които изхвърлят кашони.
Всичко това е добре, ако се почистват редовно.
Има ли възможност за по често събиране на този вид отпадъци?
 • 02
  ноември
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 26
  октомври
  2017
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 06
  октомври
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 06
  октомври
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).