Преглед на публикация

Улица "Петкана Захариева" - има ли инфраструктура?

18
октомври
2018

Въпрос

Просрочено с 108 дни

Присъединени: 0

С изграждането на ул. "Петкана Захариева" се изгради канализация за дъждовни води, която се свърза към съществуващата. Районът не е газифициран и не са изграждани такъв тип проводи.

Извиняваме се за голямото закъснение на отговора ни.
Благодарим Ви за отправения въпрос.

Община Стара Загора, Дирекция Строителство и инвестиции
ИН: ht7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 30.11.2018
Приключено на: 18.03.2019
Започна изграждането на улица "Петкана Захариева" в кв. "Железник. Въпросът ми е:
Има ли предвидена по нея някаква инфраструктура, освен заварения на място водопровод - битова, дъждовна канализация, газификация или се предвижда изкопните работи за тях да станат след асфалтирането?
 • 18
  март
  2019
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 30
  октомври
  2018
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.
 • 18
  октомври
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 18
  октомври
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).