Преглед на публикация

Алгоритъм за разпределяне на вода/канал/пречистване от общите водомери при етажна собственост

27
март
2017

Въпрос

Приключено в срок

Присъединени: 0

Индивидуалните водомери се разпределят пропроционално по следния начин:
1. Сумират се количествата начислена консумация по индивидуалните водомери, свързани след общия водомер.
2. Полученото по т.1 количество се изважда от количеството вода, преминала през общия водомер и се получава разликата за разпределяне.
3. Получената по т. 2 разлика се дели на полученото по т.1 и се получава коефициента за разпределяне.
4. С получения по т.3 коефициент се умножава начислената консумация по индивидуалните водомери и така се получава пропроционалната част от разликата.

ВиК Стара Загора, Център за работа с клиенти
ИН: ha7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: ВиК Стара Загора
Планирано за приключване: 17.04.2017
Приключено на: 04.04.2017
Здравейте,
във връзка с мой сигнал (http://estarazagora.info/public/IQ7/sistemno-nadpisvane-na-razpredeleno-kolichestvo-voda-ot-obshtite-vodomeri-v-narushenie-na-naredba-4) и разговор със служител от отдел връзки с обществеността към ВиК, бих желала да получа информация за това какъв е алгоритъмът за изчисляване на разпределените количества от общите водомери към индивидуалните партиди. По какъв начин се пресмята точно и може ли един краен клиент с индивидуална партида да бъде сигурен доколко коректно са били начислени тези разлики в месечната му сметка?
 • 04
  април
  2017
  ВиК Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 03
  април
  2017
  ВиК Стара Загора назначи Център за работа с клиенти към тази публикация.
 • 29
  март
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група ВиК Стара Загора .
 • 29
  март
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).