Преглед на публикация

Липса на задължителна информация в квитанциите на ВиК Стара Загора

октомври
2017
10
ИН: gO7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: ВиК Стара Загора
Срок за текущ статус: 6 дни (25.10.2017)
Планирано за приключване: 25.10.2017
Каква е причината ГОДИНИ НАРЕД в издаваните квитанции от ВиК Стара Загора да ЛИПСВА ИНФОРМАЦИЯ за показанията на общия водомер в ЕС и разликата между него и сбора от показанията на индивидуалните водомери, което е задължително изискване на чл. 39 ал. 2 т. 4 от НАРЕДБА № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи?
Кога ще може на сайта на ВиК да се провери сметката за вода и задължението на всеки потребител? Вече няколко месеца това е невъзможно!
 • Действие
  октомври
  2017
  11
  ВиК Стара Загора назначи Център за работа с клиенти към тази публикация.

  Планирано за приключване: 25.10.2017

 • 11
  октомври
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група ВиК Стара Загора .
 • 11
  октомври
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).