Преглед на публикация

Липса на задължителна информация в квитанциите на ВиК Стара Загора

10
октомври
2017

Въпрос

Приключено в срок

Присъединени: 0

Във връзка с цитирания сигнал Ви информираме, че се предприеха действия от страна на ВиК по въвеждане на нов софтуерен продукт с разширен информационен модел, осигуряващ по-голяма детайлност на начисленията по изразходваните и разпределени разлики между показанията на общия водомер и сумата от показанията на индивидуалните водомери на абонатите в жилища ЕС. Информацията вече намира място в издаваните квитанции, които всеки абонат може да получава след изявено желание в Клиентски център на ВиК ЕООД - гр.Стара Загора.

ВиК Стара Загора, Център за работа с клиенти
ИН: gO7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: ВиК Стара Загора
Планирано за приключване: 25.10.2017
Приключено на: 23.10.2017
Каква е причината ГОДИНИ НАРЕД в издаваните квитанции от ВиК Стара Загора да ЛИПСВА ИНФОРМАЦИЯ за показанията на общия водомер в ЕС и разликата между него и сбора от показанията на индивидуалните водомери, което е задължително изискване на чл. 39 ал. 2 т. 4 от НАРЕДБА № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи?
Кога ще може на сайта на ВиК да се провери сметката за вода и задължението на всеки потребител? Вече няколко месеца това е невъзможно!
 • 23
  октомври
  2017
  ВиК Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 11
  октомври
  2017
  ВиК Стара Загора назначи Център за работа с клиенти към тази публикация.
 • 11
  октомври
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група ВиК Стара Загора .
 • 11
  октомври
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).