Преглед на публикация

ремонт на пред блоково пространство

07
ноември
2013

Въпрос

Приключено в срок

Присъединени: 1

Към момента няма изготвен проект за благоустрояване на междублоково пространство на ул. "Ген. Гурко" 148.
Община Стара Загора търси възможности за финансиране на подобни проекти, като кандидатства по оперативни програми, със средства от бюджета на Общината и средства от републиканския бюджет.

Община Стара Загора, Дирекция Архитектура и градоустройство
ИН: f77
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 22.11.2013
Приключено на: 21.11.2013
има ли план за ремонт на пред блоково пространство на ул.ген.гурко148вх.б
 • 21
  ноември
  2013
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 15
  ноември
  2013
  Община Стара Загора назначи Дирекция Архитектура и градоустройство към тази публикация.
 • 11
  ноември
  2013
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 08
  ноември
  2013
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).