Преглед на публикация

Относно наем на язовир с. Малка Верея

16
март
2017

Въпрос

Просрочено с 3 дни

Присъединени: 0

За да бъдат извършени разпоредителни действия с имот „общинска собственост“ е необходими да са налични, изрядни и точни всички документи съпътстващи процеса на актуване на този имот.
В тази връзка бе констатирано от общинската администрация че преписката по актуването на имота е недоокомплектована и е необходимо да се представят няколко документа от институции, външни на Община Стара Загора. От страна на общинската администрация бяха предприети своевременни действия. Изготвени са и са изпратени до съответните институции необходимите искания за представяне на документи. Към настоящият момент изисканите документи са представени в община Стара Загора и преписката касаеща собствеността на въпросния имот е напълно окомплектована.
На предстоящите сесии на Общинския съвет предстои да бъде прието решение свързано с разпоредителна сделка за настоящия недвижим имот.

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: eQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.04.2017
Приключено на: 10.04.2017
През тазигодина бяха обявени на търг множество микроязовири в села от Община Стара Загора, между които на първия насрочен търг бе и този в с. Малка Верея. Преди датата на търга той беше оттеглен, и за него не се проведе търг за отдаването му под наем. След това бяха насрочени още две процедури, но в нито една от тях той не бе включен. Каква е причината единствено той да бъде оттеглен от процедура, стопанисва ли се в момента от някой и под каква законова форма, ще има ли търг за отдаването му под наем и кога?
 • 10
  април
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 28
  март
  2017
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 17
  март
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 17
  март
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).