Преглед на публикация

Бъдещето на ресторант Аязмото

21
ноември
2017

Въпрос

Просрочено с 3 дни

Присъединени: 4

За имот Ресторант „Аязмото“ има подадено заявление с вх. № 10-02-3536 от 17.05.2017 год., от Старозагорската Света Митрополия за предоставяне на имота. Във връзка с това Общинска администрация е инициирала процедура по изготвяне на предложение, което следва да бъде внесено за разглеждане от Общински съвет Стара Загора.

Община Стара Загора, Секретар на община
ИН: eO7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.12.2017
Приключено на: 18.12.2017
Преди няколко години бе проведено обществено обсъждане за бъдещето на ресторант Аязмото. Имаше много предложения, повечето от които изключително стойностни и реални за изпълнение. Тогава Община Стара Загора не взе окончателно решение за предназначението на имота или поне старозагорската общественост не бе информирана за такова.
Преди няколко дни обаче г-н Тодоров съобщи, че ресторантът щял да бъде дарен на Старозагорската Митрополия. Това предизвика недоумение у гражданите и породи отново широка дискусия най-вече поради факта, че ресторанът бе придобит от общината със средства от общинския бюджет (280 000 лв. от парите на старозагорци) и това бе оповестено като "връщане на ресторанта на гражданите".
Моля да дадете повече информация по случая и да отговорите на следните въпроси:
Кога и от кого е взето решение бившият ресторант Аязмото да бъде дарен на Митрополията?
Каква е причината за това решение?
От кого и кога е внесено това предложение/искане?
Гласувано ли е такова решение в Община Стара Загора или от Общински съвет?
Защо старозагорската общественост не е уведомена за водени преговори в тази посока?
Не считат ли кметът на Община Стара Загора, че крайното решение за бъдещето на ресторанта трябва да бъде взето от старозагорци в един прозрачен за всички страни дебат?
Защо изобщо е необходимо да бъде предприето такова действие от страна на Община Стара Загора - даряване на имота, след като със сигурност музей или друго на това място може да бъде изграден от общината както много други проекти в последните години?
 • 18
  декември
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 28
  ноември
  2017
  Община Стара Загора назначи Секретар на община към тази публикация.
 • 21
  ноември
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 21
  ноември
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).