Преглед на публикация

Молба за изграждане на спортна площадка

05
март
2016

Предложение

Приключено в срок

Присъединени: 0

Описаното пространство ще бъде предложено за включване в списъка на обекти за бъдещо благоустрояване за следващия програмен период.
Община Стара Загора търси начини за финансиране като кандидатства по оперативни програми, републиканския и общинския бюджет.

Община Стара Загора, Дирекция Строителство и инвестиции
ИН: e57
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 25.03.2016
Приключено на: 24.03.2016
Молим за Вашето съдействие за обновяване на детска площадка, намираща се между ул. Ген. Столетов и ул. Васил Левски, източно от ул. Майор Кавалджиев, поради следните причини: Изпочупени са всички пейки, няма кошчета за боклук, площадката е превърната в паркинг, останалите съоръжения от старата площадка са остарели и в окаяно състояние, преминават много коли и е опасно за децата на площадката. Желаем тя да се превърне в уличен фитнес с подходящи за целта уреди и съоръжения от типа на тези на спортната площадка в двора на ПГЕТ „Г. С. Раковски“.
 • 07
  март
  2016
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.
 • 24
  март
  2016
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 07
  март
  2016
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 07
  март
  2016
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).