Преглед на публикация

Липса на улично осветление

28
януари
2018

Въпрос

Приключено в срок

Присъединени: 0

Възнамеряваме да изградим ново осветление в посочения участък в срок до 30.03.2018г.

Община Стара Загора, Дирекция Строителство и инвестиции
ИН: dc7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 16.02.2018
Приключено на: 16.02.2018
Здравейте, пиша Ви за втори път по повод липсата на осветление на ул. Любен Каравелов в участък м/у ул." Ген.Столетов" и ул."Христина Морфова". Предложението е с ИН: Yb7 от 18.06.2017г.
Отговорът ви беше:"Възнамеряваме да подобрим осветлението в посочения участък в срок до 31.08.2017 г. при наличието на достатъчно бюджетни средства
, определени за улично осветление на община Стара Загора."
Предполагам че понеже до настоящия момент осветлението все още липсва явно е нямало средства в бюджета за 2017г .
Въпросът ми е дали ще се намерят такива през 2018г.
Благодаря!
 • 16
  февруари
  2018
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 02
  февруари
  2018
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.
 • 29
  януари
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 29
  януари
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).