Преглед на публикация

Летен сняг ли е ?

02
май
2017

Сигнал

Просрочено с 7 дни

Присъединени: 0

Ще бъде извършена проверка на място за установяване на фитосанитарното състояние на дърветата. При нужда ще бъдат взети мерки за тяхното отстраняване.

Община Стара Загора, Дирекция Строителство и инвестиции
ИН: da7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 19.05.2017
Приключено на: 26.05.2017
Сняг ли е това? Всяка година в края на април започва ,,снеговалежа" от тополите в кв. ,, Три чучура" юг.
Живущите в бл. 107 и 108 сме подложени на това , неприятно , явление в продължение на години.
До кога ще е така? Моля направете най-после нещо !
 • 26
  май
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 05
  май
  2017
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.
 • 03
  май
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 03
  май
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).