Преглед на публикация

Предложение за промяна движението (маркировката) на транспортен възел Славянски - Д. Стаев -А.Тошева

09
ноември
2013

Предложение

Приключено в срок

Присъединени: 0

Има изграден проект, който е съгласуван с КАТ и с транспортната схема на града.

Община Стара Загора, Дирекция Строителство и инвестиции
ИН: d77
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 22.11.2013
Приключено на: 21.11.2013
Уважаеми г-жи и г-да,

Бих искал да изразя предложението си за промяна на движението на кръговото на участъка "Славянски - Димчо Стаев - Анастасия Тошева". Първо искам да подчертая, че то няма да струва на общината почти нищо или до толкова, че да бъде подменена една пътна маркировка или по-точно няколко стрелки . Понастоящвм движещите се МПС идващи от ул. Анастасия Тошева (от Кауфланд)
нагоре имат две ленти, в които трябва да се престроят преди да навлязат в кръговото. Дясната е за надясно и направо, а лявата само за наляво завиващите МПС. Тази организация е добра, но имайки в предвид, че все още ул. Кап. Петко Войвода не е реконструирана (разширена), потокът от автомобили преминаващ през кръговото в тази посока е силно ограничен, спрямо преминаващите в другите две направления.
Моето предложение се състои в това да бъде променена маркировката на ул. Анастасия Тошева, така че дясната лента да позволява движение само надясно, а лявата да позволява движение направо и наляво. В момента много от шофьорите нарушават закона, като само извършват въпросната маневра, описана от моето предложение, но по този начин застрашават престроените в дясна лента МПС и създават предпоставки за ПТП.

Смятам, че предложението ми е разумно и ще облекчи много от гражданите. Надявам се ръководството на общината да уважи моето мнение, обсъди и предприеме необходимите мерки. При отказ - бих се радвал да получа добре аргументиран отговор.
 • 09
  ноември
  2013
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).
 • 15
  ноември
  2013
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.
 • 11
  ноември
  2013
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 21
  ноември
  2013
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).