Приключени публикации

Сигнал

Просрочено с 3 дни

Бих искал да сигнализирам за неадекватното време на спиране на светофарната уредба на кръстовището на на бул. Патриарх Евтимий и ул. Ген Столетов вечер. С оглед натовареността на двете улици и син...
Присъединени: 0
ИН: If7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 10.11.2017
Приключено на: 13.11.2017

Предложение

Приключено в срок

Не знам дали е възможно,но ще направя предложение,а нека по-умни хора да решат дали може или не.Мисля,че ако канала минаващ през целия град се покрие,ул."Братя Жекови" ше може по-ефективно да ...
Присъединени: 2
ИН: K77
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 22.11.2013
Приключено на: 21.11.2013