Приключени публикации

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте, забелязах, че знаци при кръговото движение на стадион Берое липсват и това застрашава сигурността на движението. Когато се влезе в кръговото движение откъм Августа Траяна, липсва знак ...
Присъединени: 1
ИН: 0r7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.08.2014
Приключено на: 14.08.2014