Приключени публикации

Сигнал

Приключено в срок

Става дума за малкия парк на ул. "Л. Каравелов", който се радва на голяма посещаемост целодишно от малки и големи и е единственият в града ни без действаща чешма. Преди години, в същия е фунц...
Присъединени: 0
ИН: 1N7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 02.12.2013
Приключено на: 02.12.2013