Приключени публикации

Сигнал

Приключено в срок

Във вътрешната част на блоковете 16 и 18 на ул. Арх. Хр. Димов има градинка, която се осветява от лампи, захранвани със соларна енергия. Напоследък забелязвам тези лампи не светят. В момента е 21:30 и...
Присъединени: 0
ИН: mN7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 27.11.2013
Приключено на: 27.11.2013