Приключени публикации

Сигнал

Приключено в срок

При движение по бул.Славянски и завой по бул.Методи Кусев /пресечката между бул.Славянски и ул.Братя Жекови/ е поставен знак за Зелена зона, който не се вижда, тъй като пречат клоните на дърветата. От...
Присъединени: 0
ИН: zv7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 05.09.2014
Приключено на: 05.09.2014