Приключени публикации

Сигнал

Просрочено с 19 дни

Автомобил с рег. № СТ 7777 ВК системно нарушава правилата за движение по пътищата. Същият автомобил редовно паркира на ъгъла на бул. "Цар Симеон Велики" и ул. "Стефан Караджа" в непо...
Присъединени: 2
ИН: PX7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Обществен посредник Стара Загора
Планирано за приключване: 11.07.2014
Приключено на: 30.07.2014
16
юли
2014

Въпрос

Приключено в срок

Желая да получа отговор на моя жалба до Кмета на гр.Стара Загора с вх.№10-07-210/20,05,2014г.,на която до този момент не ми е отговорено.Съгласно правилата в Общината съм информирана ,че жалба, изпрат...
Присъединени: 0
ИН: kp7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Група: Аязмо
Планирано за приключване: 25.07.2014
Приключено на: 25.07.2014