Приключени публикации

Сигнал

Приключено в срок

Кой и защо разреши да се сложат заключващи устройства на всички врати по етажите в общината, които при нужда се ползват и за аварийни изходи? Съобразени ли са тези завишени мерки за сигурност с изиск...
Присъединени: 0
ИН: AZ7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 09.07.2014
Приключено на: 09.07.2014

Предложение

Просрочено с 6 дни

Тази сграда която Ви прилагам като снимков материал е много порутена и занемарена , предлагам ако има начин да се реконструира и да се премести пожарната на това място намиращо се южно от автогарата.П...
Присъединени: 1
ИН: q77
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Обществен посредник Стара Загора
Планирано за приключване: 06.12.2013
Приключено на: 12.12.2013