Приключени публикации

Въпрос

Приключено в срок

Здравейте, Пиша ви от името на собственици на имоти в местността язовира "Колена", относно постройка намираща се в язовирното езеро на яз. Колена. Въпросите ни са, с какъв статут е въпросна...
Присъединени: 0
ИН: Tp7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 18.07.2014
Приключено на: 18.07.2014

Въпрос

Приключено в срок

Здравейте, Пиша ви относно ограден парцел находящ се на ул. Света Троица №71. Въпросите ми са, с какъв статут е въпросния парцел, законно ли е ограден и защо след доскорошен ремонт на междублоковото...
Присъединени: 0
ИН: RZ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 09.07.2014
Приключено на: 09.07.2014
13
ноември
2013

Въпрос

Приключено в срок

Какво е замислено да се строи на парцела зад блока на ул. Братя Жекови 62 - между ул. Гладстон и ул. Цар Иван Шишман и между бул. Славански и ул. Братя Жекови? И кога е запланувано да стане? Преди та...
Присъединени: 0
ИН: F77
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 27.11.2013
Приключено на: 27.11.2013