Приключени публикации

Въпрос

Просрочено с 20 дни

На колко и кои медии-печатни, електронни и интернет-медии община Стара Загора плаща за информационно обслужване и реклама и каква е общата сума, платена за последните две - 2015 и 2016 година.
Присъединени: 0
ИН: ya7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 01.06.2017
Приключено на: 21.06.2017