Приключени публикации

Въпрос

Приключено в срок

Въпросът е по молба на участник в дискусия във фейсбук- Как Община Стара Загора следи за спазването на наредбата за забрана на движението на ППС с животинска тяга по общинските пътища по уличната мр...
Присъединени: 1
ИН: 1p7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 25.07.2014
Приключено на: 25.07.2014