Приключени публикации

16
юли
2014

Въпрос

Приключено в срок

Желая да получа отговор на моя жалба до Кмета на гр.Стара Загора с вх.№10-07-210/20,05,2014г.,на която до този момент не ми е отговорено.Съгласно правилата в Общината съм информирана ,че жалба, изпрат...
Присъединени: 0
ИН: kp7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Група: Аязмо
Планирано за приключване: 25.07.2014
Приключено на: 25.07.2014

Предложение

Приключено в срок

Здравейте! Във връзка с мои сигнали на хартиен носител към Община Стара Загора, както и такива до е-платформата с номера 447, l47 и zV7, включая и сигнала ми до ОД на МВР, ви уведомявам, че не ме удо...
Присъединени: 0
ИН: vZ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 08.07.2014
Приключено на: 08.07.2014