Приключени публикации

Въпрос

Приключено в срок

Възможно ли е да се публикуват тук или на страницата на общината детайли относно проекта за изграждане на велоалеи? При положение, че има готов проект не би трябвало да представлява проблем. В момента...
Присъединени: 5
ИН: E77
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 22.11.2013
Приключено на: 21.11.2013