Приключени публикации

Сигнал

Приключено в срок

Преди няколко седмици в село Бъдеще беше изграден отводнителен канал. Породиха се редица проблеми и опасности, за които искам да Ви информирам в следващите редове. На първо място, отводнителният ка...
Присъединени: 0
ИН: LE7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 02.12.2016
Приключено на: 01.12.2016